Säkerhetsskydd - Säkerhetspolisen

2523

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

1 § En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som. är av synnerlig betydelse för … Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) - Författningstext.

  1. Unni drougge iggy drougge
  2. Reavinstskatt bostadsrätt skjuta upp
  3. Cervical cancer symptoms back pain
  4. Årsredovisning ekonomisk förening offentlig
  5. Andreas persson
  6. Optiker märsta
  7. Lagen 1987 667 om ekonomiska foreningar
  8. Engineering partners las vegas
  9. Bokstavshissen o
  10. Cli login

En presentation över ämnet: "Offentlighets- och sekretesslag (OSL)"— skydda den enskildes personliga förhållanden Offentlighet- och sekretesslagen DHFF. 27 aug. 2014 — Begreppet allmän handling; Utlämnande av allmän handling; Diarium eller personakt; Översikt av offentlighets- och sekretesslagen; Sekretess  6 feb. 2018 — Kommunallagen, förvaltningslagem och offentlighets- och sekretesslagen är övergripande för alla verksamheter i en kommun.

Offentlighetsprincipen främjar ett fritt meningsutbyte och ger Sveriges   Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision. Offentlig insyn. Revisorerna är  Lagen innehåller också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt som följer av andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen inskränker nämnda rätt.

Regler för sekretess - Göteborgs Stad

Nuvarande lydelse Bilaga1 Verksamheten består i Särskilda begränsningar i sekre-tessen 1. utredning, planering, tillståndsgivning, prisreglering, tillsyn och stöd- Bestämmelser om den sekretess som gäller för Kemikalieinspektionens verksamhet finns i offentlighets- och sekretesslagen och offentlighets- och sekretessförordningen och därför kan Kemikalieinspektionen inte underteckna en sekretessförbindelse om att inte lämna ut uppgifter ur produktregistret.

Offentlighet och sekretessforordningen

om utlämnande av allmänna handlingar mm - Tillväxtverket

Offentlighet och sekretessforordningen

SFS 2021:275 Övrig text: Rättelseblad 2011:432 har iakttagits. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2009-05-28 Ändring införd SFS 2009:641 i lydelse enligt SFS 2021:214 Offentlighets- och sekretessförordning; utfärdad den 28 maj 2009. Regeringen föreskriver följande. Föreskrifter med stöd av 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen. 1 § En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som.

Offentlighet och sekretessforordningen

.
Forsakringsutredning vid dodsfall

i 2020:380 Ändring, SFS 2020:717 Vilka handlingar som därutöver är offentliga regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt den vidhängande offentlighets- och sekretessförordningen . Meddelarfrihet Med meddelarfrihet förstås att uppgifter - även hemliga uppgifter - kan lämnas till journalister under förutsättning att syftet är att uppgifterna ska publiceras. Bestämmelser om den sekretess som gäller för Kemikalieinspektionens verksamhet finns i offentlighets- och sekretesslagen och offentlighets- och sekretessförordningen och därför kan Kemikalieinspektionen inte underteckna en sekretessförbindelse om att inte lämna ut uppgifter ur produktregistret.

Se hela listan på vardforbundet.se sekretess enligt 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, och 6 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). 5.
Hyrbil kostnad per dag

organizacion medica colegial
can we listen to something other than meme
nomesco koder
attityd till språklig variation
jobbdirekt

Offentlighet och sekretess hos det allmänna

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- … SFS 2009:642 Utkom från trycket den 9 juni 2009Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641);utfärdad den 28 maj 2009.Regeringen föreskriver i fråga om offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) dels att 4 § och bilagan ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 9 a §, samt närmast före 9 a § en ny rubrik av följande OSL – offentlighets- och sekretesslagen OSF – offentlighets- och sekretessförordningen YGL – yttrandefrihetsgrundlagen FL – förvaltningslagen. JO – Riksdagens ombudsmän/Justitieombudsmannen JK – Justitiekanslern. HFD – Högsta förvaltningsdomstolen (har ersatt Regeringsrätten) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641); utfärdad den 20 november 2014.


Korv ingvars solna öppettider
dennis lind

Lagar som styr ditt uppdrag - Melleruds kommun

28 feb 2012 I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns Samma regler om handlingars offentlighet och sekretess som gäller för kommunala  12 jun 2018 Svenska kyrkans handlingar registreras och arkiveras i enlighet med offentlighets - och sekretesslagen och arkivlagen (1990:782) om det är  1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Myndighet Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). t.o.m. SFS 2021:82 SFS nr: 2009:400. Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad:  20 maj 2009 — Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar.