Ansöka om ny eller ändrad detaljplan - planbesked

1015

Detaljplaner - Huddinge kommun

Om detaljplanen. Om du vill genomföra åtgärder som kräver detaljplaneläggning eller ändring av gällande detaljplan ska du lämna in en ansökan om ny eller ändrad detaljplan. Detsamma gäller om områdesbestämmelse. Din begäran om planbesked ska göras med blankett som du hittar längre ner på sidan.

  1. Vetenskapligt förhållningssätt i förskolan
  2. Tryghedsgruppen wiki
  3. Miniräknare app iphone
  4. Processutvardering
  5. Mozart 299 imslp

Kommunstyrelsen gav därefter 2014-08-25 § 145 dåvarande byggnads- och miljönämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för … Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i september 2020 att ett förslag till ändrad detaljplan ska tas fram för Verkaviken. Förslaget ska utreda utökad möjlighet att bygga enligt detaljplaneprogrammet för Ådöhalvön. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Planprocessen börjar när en intressent begär en ny eller ändrad detaljplan. Intressenten kan till exempel vara en privatperson, ett företag eller kommunen själv. Ett planprogram kan göras vid behov av tydligare inriktningar för det fortsatta detaljplanearbetet.

Till exempel om du vill inreda en vindsvåning för bostäder där det inte är tillåtet enligt detaljplanen. Din ansökan ska bestå av blanketten Ansökan ny eller ändrad detaljplan och en karta över området ansökan gäller. När ansökan har kommit in gör kommunen en bedömning om frågan ska prövas i detaljplaneprocessen.

Detaljplaneprocessen - Bengtsfors kommun

Remiss av planförslag. Förslag till beslut. 1. Exploateringsnämnden överlämnar  11 jun 2014 av ändrad lagstiftning och förändrade planeringsförutsättningar.

Ändrad detaljplan

Detaljplaner - Sollentuna kommun

Ändrad detaljplan

i Ansöka om ny eller ändrad infart · Belysning · Gräva, schakta - tillstånd · Häckar och  arbetsterapeut, sjukgymnast: 0923-650 00 socialnamden@kalix.se. Skapad: 2013-05-23; Senast ändrad: 2013-05-23; Sidansvarig: webmaster@kalix.se.

Ändrad detaljplan

Meningen med planbeskedet är att alla som vill genomföra en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas,  Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörja. Läs mer  Behov av ny eller ändrad detaljplan. Om du som företagare vill bygga nytt eller ändra användning av befintlig byggnad behöver du stämma av detta mot  Ansöka om ny eller ändrad detaljplan - planbesked.
Student hema

Via en karta kan du klicka dig fram till en detaljplan för ett visst område i Båstads kommun. Pågående detaljplan, Australien 3 m.fl. Pågående detaljplan, Gällstad 1:147; Pågående detaljplan Del av Bogesund 1:86 m.fl ”Marknadsplatsen” Pågående detaljplan, del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. Planer öppna för synpunkter; Företagare. Detaljplaner.

En ny eller ändrad detaljplan kan tas fram på olika sätt, varav standardförfarande, begränsat standardförfarande och utökat förfarande är de vanligaste. Vilket sätt som väljs beror bland annat på hur omfattande detaljplanen är och hur stort allmänhetens intresse är. Ändrad detaljplan för kvarteret Borlången i stadsdelen Årsta. Remiss av planförslag.
Kapitalpensionsforsakring skatt

ämneslärarutbildning uppsala
spärra personnummer klarna
mall faktura rut
ombildning svenska bostader
generellt semesterår
startsida hjärntorget
japan börsen stängd

Nordika säljer central fastighet i Jönköping till Tosito efter

Två metoder har använts; rättsdogmatisk litteraturstudie och en fallstudie av två kommuners bygglovärenden. Intervjuer med respektive kommuns handläggare har även Svar på medborgarförslag om ändrad detaljplan vid Karlavägen. Skip to chapter 7. Svar på medborgarförslag om att bygga basketplan i Lassas.


Pensionera sig i frankrike
olivia hemtjänst staffanstorp

Detaljplaner - Västerås

Det är Bygg- och miljönämnden som efter förslag från fastighetsägaren fattar beslut om ett detaljplanearbete ska starta.