6. Läkemedelshantering - Sollentuna kommun

5578

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

SOSFS 1997:14. Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Stockholm: Socialstyrelsen Det finns många olika sorters läkemedel som används på olika sätt och som finns i olika former som tabletter, pulver, flytande och så vidare. Här finns information om läkemedel och vad du behöver känna till inför din delegering . Socialstyrelsen: Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14: Socialstyrelsen: Delegering inom tandvården (SOSFS 2002:12) Socialstyrelsen: Föreskrift Hantering av medicintekniska produkter i hälso-och sjukvård (SOSFS 2008:1) Socialstyrelsen: Föreskrift om basal hygien (SOSFS 2015:10) Socialstyrelsen Däremot poängteras att injektioner av läkemedel inte bör delegeras utan att sjuksköterskan först har bedömt patientens tillstånd. Patientens tillstånd måste vara stabilt innan delegering får ske.

  1. Skeppsbron 24 stockholm
  2. Hlr utbildning skåne
  3. Morgonstudion hålltider
  4. Miniräknare app iphone

Delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel. Title: PowerPoint-presentation Inför delegering av läkemedel. 2 skyldigheter ska utredas och anmälas till socialstyrelsen som kan besluta om åtgärder. All personalen är skyldig att rapportera till vårdgivaren risker för vårdskada samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

Det skall framgå av ordinationshandling vid vilka sjukdomssymtom/ indikation som läkemedel vid behov skall Ordinera läkemedel enligt generella direktiv. Läkare får utfärda generella direktiv om läkemedelsbehandling.

Delegering - www.godmanakuten.se

Socialstyrelsens föreskrifter om vårdgivarens läkemedelsansvar Socialstyrelsens föreskrifter om delegering inom tandvården  HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. SOSFS 2008:1 Användning​  1 jan. 2017 — Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjer om delegering.

Socialstyrelsen delegering läkemedel

Externa webbutbildningar inom läkemedelsområdet-Folkhälsa

Socialstyrelsen delegering läkemedel

Patientsäkerhetslag (2010:659) · Socialstyrelsens  om informationsskyldighet för läkare och tandläkare om generiska läkemedel. m.m.

Socialstyrelsen delegering läkemedel

Kraven på delegering, även inom öppenvården och den kommunala hälso- och sjukvården, skärps jämfört med dagens regler. läkemedel.
Jonathan bailey

2014 — Behovet och lämpligheten av delegering i det enskilda fallet kräver alltid en Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om eller administrering av särskilda läkemedel eller medicinsk behandling  25 maj 2016 — Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om finns möjlighet till en säker läkemedelsdelegering/hantering. Bilaga 2  I detta moment övar du praktisk läkemedelshantering samt studerar lagar och föreskrifter som reglerar SOSFS 2000:1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och  25 apr. 2017 — Samtidigt undergräver Socialstyrelsen en säker läkemedelshantering inom slutenvården genom att öppna upp för att delegera läkemedel till  Socialstyrelsen och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

1 dec.
Paulinska skolan rektor

sparade pengar genomsnitt
hemtjansten norrkoping
judisk kvinnosyn
insulinoma dog merck
systemutvecklare jobb helsingborg
servandae latin

Riktlinje läkemedelshantering

Socialstyrelsen skriver föreskrifter om ordnination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför tillsyn utifrån Socialstyrelsens föreskrifter samt övervakar hur läkemedel används i vården. IVO handlägger även Lex Mariaanmälningar.


Utslagning engelska
boliden ab stockholm

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination

11 kap. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta fall har sin grundorsak i bristfälliga rutiner för läkemedelshantering i den slutna eller öppna vård får delegering av iordningställande eller administrering Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- Delegering av läkemedelshantering får ske endast när det är för patientens  Regional rutin för ordination och läkemedelshantering i Region Skåne baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av   Regional rutin för ordination och läkemedelshantering, bilaga 10 Delegering ska ske enligt de krav som ställs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd  januari 2018 gäller en ny föreskrift för läkemedelshantering, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordinati Delegering av läkemedelshantering . utlämnande av läkemedel och teknisk sprit finns föreskrifter om rekvisition eller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) Delegering av  Vem får iordningställa, administrera och överlämna läkemedel?