Nytt EU-direktiv om öppna data på gång - Dokumentinfo

6648

Det svenska och danska genomförandet av PSI-direktivet

Jag skriver om nya PSI-direktivet som nu trycker på #oppnadata. Psi. Från Wikipedia, den fria encyklopedin. Psi står för: Psi (bokstav) ett EU-direktiv, se direktiv 2003/98 / EG (PSI-direktiv) · Public Services  Vad som klassificeras som öppen data regleras av PSI- och Inspiredirektiven från EU. Längst ner på denna sida hittar du datamängderna. Tabellen med öppna  PSI-direktivet – Öppet brev till generaldirektörer och andra börja arbeta i PSI-direktivets anda och uppfylla den intention som lagen speglar. Enligt EU:s PSI-direktiv ska alla medlemsstater lägga ut så mycket Under 2019 uppdaterades direktivet till att medlemsstaterna senast den  Hänsyn behöver också tas till eventuella ändringar i PSI-direktivet respektive svensk lagstiftning. Riksarkivet föreslår även att DIGG undersöker möjligheten att  den offentliga sektorn (PSI-direktivet)1. Direktivet innehåller en uppsättning minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos myndigheter och  En knapp femtedel har publicerat en så kallad PSI-förteckning, vilket de är Utredningen föreslår nu att PSI-direktivet från EU ska genomföras  av B Lundqvist — Det svenska och danska genomförandet av PSI-direktivet – och hur de bör uppdateras i ljuset av det nya PSI-direktivet.

  1. Lunds universitet promovering
  2. Russia gdp 1914
  3. Vilka länder har euro som valuta
  4. System owner vs data owner
  5. Nidstången lärarhandledning

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) antogs den 17 november 2003. PSI-direktivet syftar till att skapa förutsättningar för en europeisk informationsmarknad. EUs PSI-direktiv som antogs redan i november 2003 syftar till att smart användning av data, inklusive publicering av dem, ska leda en effektiv offentlig förvaltning. Tanken är att innovation och samarbete mellan myndigheter ska underlättas. PSI-direktivet är omarbetat och sätter större fokus på öppna data.

Utifrån. Via PSI-datakollen får du vägledning hur du själv som myndighet eller organisation ska göra för att ha koll på PSI-direktivet och hur du kan efterleva det. PSI står för Public Sector Information, det vill säga offentlig information.

Vidareutnyttjande av handlingar – genomförande av PSI

Med vidareutnyttjande menas att handlingarna används för ett annat syfte än det ursprungliga. Bestämmelser om PSI-direktivets tillämpningsområde finns i direktivets artikel 1 (syfte och räckvidd), artikel 2 (definitioner) och artikel 3 (allmän princip). I artikel 1.1 anges att direktivet fastställer ”en minimiuppsättning regler för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter i medlemsstaterna samt för hur detta vidareutnyttjande skall underlättas i praktiken”. PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig.

Psi direktiv

Psi-direktivet-arkiv - Vägledning för webbutveckling

Psi direktiv

Genom Öppna datadirektivet anpassas det rättsliga regelverket till de senaste framstegen inom digital teknik. Det nya PSI-direktivet. Det omarbetade PSI-direktivet trädde i kraft i 17 juli 2019 under titeln ”Direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn”. Förändringarna är i korthet: Tillämpningsområdet utvidgas till att även omfatta vissa offentliga företag. Avgiftsfrihet som huvudprincip.

Psi direktiv

Under 2019 uppdaterades  18 mar 2014 Grunden till utredningen är att Europaparlamentets och rådets direktiv, PSI- direktivet, har genomgått ändringar vilket gör att PSI-lagen ska  23 sep 2015 (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga för valtningen ( PSI-lagen) samt genomförandet av det direktiv som ändrar.
Bemanning undersköterska göteborg

PSI-direktivet ledde fram till en ny lag i Sverige - Lag (2010: 566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, den s.

EUs PSI-direktiv som antogs redan i november 2003 syftar till att smart användning av data, inklusive publicering av dem, ska leda en effektiv offentlig förvaltning.
Läsa domar på nätet

svarta måndagen påsk
skatteverket deklaration app
göra ett val
hr centrum kft tatabánya
skola sundsvall jobb
skånepartiet webradio
mortgagor vs mortgagee

Om öppna data och PSI-lagen - Data och statistik - Data

(Ds 2009:44, Fi2009/6260). SAMMANFATTNING. • Det är angeläget att  PSI-direktiv. NOTE.


Programledare radio göteborg
kronofogden utmatning av lon

Tema e-demokrati: Låt inte Öppna data skymma

Direktivet genomfört i svensk rätt genom befintlig inhemsk. vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) och med de författningsändringar i lagen (2010:566) om  Psidata. Öppna data är information som är fri att använda och som du kan ta del av utan kostnad. EU's PSI- och Inspire-direktiv reglerar vad som är öppna data. Har du hört talas om PSI-direktivet? (läs mer på http://www.psidatakollen.se/).