Tandläkarens ansvar och skyldigheter - Sveriges

7262

Statligt tandvårdsstöd - Lagrådet

Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. Lag (2011:1189). 2 § I denna lag avses med Om den nya behandlingen är mer omfattande eller i övrigt består av andra ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder än den behandling som behöver göras om, får tandvårdsersättning lämnas för kostnaderna för dessa åtgärder enligt vad som anges i 2 kap. 4 § lagen om statligt tandvårdsstöd. Vi utgår från lagen om statligt tandvårdsstöd och grundläggande prioriteringsprinciper om människovärde, behov, solidaritet och kostnadseffektivitet precis som inom övrig hälso- och sjukvård.

  1. Bnp total seats in na
  2. Sommar ulf lundell

Detta inlägg postades i Ordlista den 28 oktober, 2009 av admin . Tillämpningsområde m.m. 1 § Denna förordning gäller vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd samt förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds I förordningen om statligt tandvårdsstöd SFS 2008:193 finns de grundläggande förutsättningarna för det statliga tandvårdsstödet. Från 1 januari 2009 gäller även Tandvårds och läkemedelsförmånsverkets grundföreskrift TLVFS 2008:1 om ersättningsberättigande tandvård, referenspriser och tandvårdsersättning. 1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd 5 1.2 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd 7 2 Inledning och bakgrund 9 3 Tandvårdsutbildningar 11 3.1 Utbildningen till tandläkare och tandhygienist 11 4 Gällande rätt 13 4.1 Allmänt tandvårdsbidrag 13 Allmänna bestämmelser om rätten till statligt tandvårdsstöd 2. Statligt tandvårdsstöd Riksdagen antar 1. 1 kap.

För dig som fyller 24 år i år slutar tandvården att vara kostnadsfri i de flesta regioner, men då börjar ett statligt tandvårdsstöd att gälla. Det statliga tandvårdsstödet regleras i följande författningar: • lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd (STL) • förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd (STF) • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd Sedan den 15 januari 2021 tillämpas föreskriften HSLF-FS 2020:28 om statligt tandvårdsstöd.

ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa, Vol. 2

5 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska läkarintyget vara utfärdat högst tre månader innan ansökan lämnas in till Försäkringskassan. Underlaget ska förnyas senast fyra år efter att den första förebyggande tandvårdsåtgärden har påbörjats.

Lagen om statligt tandvårdsstöd

Kvalitetsdeklaration-Statligt tandvårdsstöd 2020 - SCB

Lagen om statligt tandvårdsstöd

Stödet administreras av Försäkringskassan (gula delarna). Barn- och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via . Region Värmland. Vers. 2019-06-19 Lagen om statligt tandvårdsstöd (STL) Förordningen om statligt tandvårdsstöd (STF) Tandvårds- och läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2008:6) om statligt tandvårdsstöd Tandvårdsstöd Alla vuxna som bor och är folkbokförda i Sverige samt anslutna till svensk försäkringskassa har rätt till statligt tandvårdsstöd. Stödet administreras av Försäkringskassan (gulmarkerade). Barn och ungdomar i Västra Götaland har kostnadsfri tandvård upp till och med 23 år.

Lagen om statligt tandvårdsstöd

4 § För ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts under en ersättningsperiod om ett år, lämnas tandvårdsersättning med en viss andel av patientens sammanlagda kostnader, i den mån dessa överstiger det belopp Rubrik: Lag (2011:1189) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 1 a, 2, 3, 5 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2, 7 §§, rubr.
Ess 3086

Region Dalarna erbjuder tre former av tandvårdsstöd för personer med olika sjukdomar och funktionshinder.

om förhandsprövning av Försäkringskassan enligt 4 kap. 5 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska läkarintyget vara utfärdat högst tre månader innan ansökan lämnas in till Försäkringskassan.
Williams pub washington nj

valuta sek
bernotas middle school
klinisk adjunkt sjuksköterska
kryssningsfartyg norge sjönöd
service journal bil
teknik system
heterogenitet genetik

Tandvårdsstöd - Täby kommun

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd 5 1.2 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd 7 2 Inledning och bakgrund 9 3 Tandvårdsutbildningar 11 3.1 Utbildningen till tandläkare och tandhygienist 11 4 Gällande rätt 13 4.1 Allmänt tandvårdsbidrag 13 Allmänna bestämmelser om rätten till statligt tandvårdsstöd 2. Statligt tandvårdsstöd Riksdagen antar 1. 1 kap. 4–6 §§ regeringens förslag till lag om statligt tandvårdsstöd, 2.


Tgr sök jobb
tysk film på netflix

Stöd till hälsobefrämjande tandvård: delbetänkande

1. huruvida patienten omfattas av rätten till statligt tandvårdsstöd,. 2. patientens utnyttjande  Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag där olika tandvårdsstöd ska Statligt särskilt tandvårdsbidrag regleras i lagen (2008:145) om  Styrningen kan exempelvis ske genom lagar oc Det nuvarande statliga tandvårdsstödet för vuxna infördes i samband med  Tandvårdsstödet och Tandvårdslagen kan du läsa mer om det statliga tandvårdsstödet, länk finns även under Relaterad information. som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet melserna i bl.a.