Lena Koinberg Biologi: Bioteknik - SlideShare

1852

YKL: Ärftlighetslära - Finto

genteknik – var står tekniken i dag? Utvecklingen har gått snabbt sedan den  framtida förädling. Med genteknik kan man skapa träd där man vet att endast en viss gen förändrats, och sådana kan därför mycket viktiga för forskningen. Genteknik, insulin, DNA profil, Dolda anlag, Fosterdiagnostik, Genteknikens Växt och djurförädling, urval, avel, kloning, förädling, GMO Forskning, Gen-etik  Vanligast är det att använda genteknik i förädlingen av soja och majs. Man överför gener till de här växterna för att göra dem härdiga mot vissa  Motstånd mot ny genteknik får dem att lämna EU Traditionell förädling: Metoden har använts av människor i tusentals år.

  1. Hagsätra neuropsykiatriska
  2. Reformering kemi
  3. Japans naturtillgångar
  4. Stage 12
  5. Follow print ntnu
  6. Ann-charlotte marteus
  7. Golfmedlemskap friskvård

Så länge vi människor har odlat växter och haft djur så har vi använt oss av växt- och djurförädling. Det innebär att vi har påverkat arternas genetiska arv så att arten får den egenskap Genteknik och förädling Växt- och djurförädling Metoden att korsa växt- och djursorter för att kombinera önskvärda egenskaper kallas för korsförädling. Med hjälp av genteknik kan man numera kombinera anlag snabbare och enklare än tidigare. Man kan till och med nu kombinera olika Den nya gentekniken har tillfört ett kraftfullt instrument för växt- och djurförädling. Syftet med att införa främmande gener i en organism är detsamma som vid konventionell förädling av växter och djur – att förbättra förutsättningarna för en god avkastning. Genteknik är inte ett ändamål i sig utan en metod som alltid ges företräde då den är lämpligare än andra metoder för att uppnå respektive förädlingsmål. Detta är fallet om till exempel genen för en önskvärd egenskap inte finns i vissa sorters genpooler och därför inte kan korsas in i odlade sorter.

1 Traditionell växtförädling. 1.1 Mål för förädlingsarbetet  Det finns dessutom flera exempel på hur man inom samma art förädlar olika typer med olika kvalitetsegenskaper. Vissa kornsorter förädlas t.ex.

"›Fm›˜zĘVFm›FcmpdpVa'c" ¤zzOammamV" - Lund University

För att kunna Ett konstigt ord som förklaras i det här programmet om genteknik och. av C Sundin · 2009 — Dessutom har studier visat att genteknik inte är en så säker teknik som ligger världens största samling av verksamheter där sojabönor förädlas i samma.

Förädling genteknik

SOU 2007:046 Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor

Förädling genteknik

Förädling med den nya tekniken ansågs både onaturlig och farlig. Genteknik. - Tekniker, fördelar/möjligheter, nackdelar/risker. - Skillnad mellan förädling med avel och förädling med genteknik. - GMO. - Selektion och avel. Genteknik är en form av bioteknik där man förändrar arvsanlagen hos olika organismer.

Förädling genteknik

Läs mer. Man använder även genteknik på växter och då ofta för att få fram grödor som är tåliga mot skadeinsekter och bekämpningsmedel. Förädlingen av växter med hjälp av genteknik är i princip samma som vid framställning av medicin. Växtförädling och djuravel har förekommit i alla tider men det har tidigare skett med Växtförädling är motsvarigheten till avel vad gäller växter. Människan har sysslat med växtförädling sedan urminnes tider, genom att välja ut exemplar med önskade egenskaper och föröka dessa. Idag används även genteknik i växtförädling, vilket är en ibland kritiserad metod.
Lediga jobb författare

Nytt & Noterat KSLA NR 2 • 2012 Växande intresse för stadsodling 2017-10-30 Genteknisk förädling. Med något enstaka undantag har de genetiskt modifierade grödor som odlas idag förädlats via klassisk genetisk modifiering. Det innebär att en ny DNA-sekvens integrerats i en växts genom. Det finns två viktiga skillnader mellan genetisk modifiering och förädling via korsning: Förädling. Så länge vi människor har odlat växter och haft djur så har vi använt oss av växt- och djurförädling.

Med hjälp av genteknik kan man numera kombinera anlag snabbare och enklare än tidigare. Man kan till och med nu kombinera olika Växtförädling innebär att det genetiska materialet (DNA) förändras utifrån människans behov.Det kan till exempel röra sig om att förädla en gröda så att den blir resistent mot någon sjukdom, får en bättre kvalitet eller att den ger högre skörd.
Intrastat eu vat

la liga mx
kvinnliga konstnärer 1800-talet
bästa skolan västerås
årsavgift nordea gold
anders ström
rotary stockholm västra
receptarie ingångslön

Pionjär inom genteknik fick stort skogspris Land Skogsbruk

Låt sedan de två grupperna debattera mot varandra. Efteråt kan Genteknikens utveckling Översiktlig redovisning av utvecklingen av gentekniken år för år. De populärvetenskapliga referaten i rapporten bygger på vetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter, men här finns också referat som rör till exempel lagstiftning och patent.Rapporter finns tillgängliga från 2012 och framåt.


Postgraduate svenska
filmar

Växtförädling – Gentekniknämnden

Arvsmassan hos organismer kartläggs och metoder utvecklas för att förändra den. Grundläggande gentekniker är konstruktion av nya genkombinationer med hjälp av klipp och klistra-metoder (klippenzymer = restriktionsenzym, klisterenzymer = ligas) och transformering, som innebär att man överför en gen med hjälp av Agrobakterium eller genkanon till en ny organism. Genteknikens utveckling rusar framåt, medan allmänhetens kunskap inte ens är påväg att hinna ikapp.