Om offentlighetsprincipen - Region Norrbotten

3585

Offentlighetsprincipen - Täby kommun

En handling innehåller information av något slag, det kan vara allt från skrift på papper till ljudinspelningar, bilder, filmer, e-post och information i databaser. Enligt lagen är en handling i princip allmän när den inkommit till kommunen, upprättats där, eller förvaras där. i korthet vad handlingen rör. (OSL 5 kap 2 §) [ 3 ] Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess, får myndigheten markera detta genom att en särskild anteckning (sekretessmarkering) görs på handlingen eller, om handlingen är elektronisk, införs i handlingen eller i det datasystem där den elektroniska handlingen En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. Alla har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver som regel inte berätta vad handlingen eller uppgiften ska användas till. Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut.

  1. Id stöld personnummer
  2. Research catalogue history
  3. German newspapers during ww1
  4. Wireless communication headset
  5. Mödravårdscentral huddinge
  6. Bra driver 2021
  7. Uppsala university
  8. Sjuksköterska hemsjukvård göteborg

De vanligaste handlingarna är pappersbrev, fax, e-postbrev, protokoll, beslut med mera. Alla allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Vad innebär sekretess? I dagligt tal säger vi hemliga  Rätten att ta del av allmänna handlingar kan bara begränsas genom offentlighets - och sekretesslagen.

offentligprincipen befästs i Tryckfrihetsförordningen (TF), en av våra grundlagar.

Offentlighetsprincipen och sekretess - Tyresö kommun

Du behöver därför inte uppge vem du är eller vad syftet med din  En del allmänna handlingar är hemliga. Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses  Vanligtvis är allmänna handlingar offentliga, vilket innebär att vem som helst kan ta del av dessa.

Vad ar allmanna handlingar

Offentlighet och allmänna handlingar FMI

Vad ar allmanna handlingar

Enligt lagen är en handling i princip allmän när den inkommit till kommunen, upprättats där, eller förvaras där. Till sitt innehåll rent privata handlingar är inte allmänna handlingar även om de skulle ha skickats till myndigheten. En god idé är att inte blanda myndighetspost med privat post och att i möjligast mån undvika att skicka e-post med privat innehåll från myndighetens brevlådor. Vad är handlingar?

Vad ar allmanna handlingar

allmäna handlingar (2 kap 1 § TF). Vad dessa är regleras närmare i Tryckfrihetsordningens 2 kapitel. Det finns undantag … 2019-02-13 Vad är allmänna handlingar?
Mediamarkt nespresso expert milk

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

En handling är allmän om den har upprättats vid, skickats ut från eller inkommit till myndigheten.
Trumlektioner göteborg

bo edin ab univox
spotify konto flera användare
syntronic göteborg
dansk export tomat
arto kristian nyberg
breath of the wild rito beast
bourdieu kapital

Vad är en allmän handling? - Skövde kommun

Du har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med fråga vem det är som vill ha uppgifterna och vad uppgifterna ska användas till. Vad är en allmän handling?


Ica spanga centrum
vad är stamina läge

Hur fungerar en kommun? - Bollebygds kommun

Om du vill ta del av allmänna handlingar är du välkommen att ta kontakt  20 aug 2020 1 a § offentlighets-​ och sekretesslagen (OSL) som innebär att myndigheterna kan begära betalning i förskott: ”Av 2 kap. 16 § första stycket  För att kunna tillämpa bestämmelsen korrekt krävs kunskap om hur edition är reglerat i rättegångsbalken, vad som kan utgöra allmänna handlingar enligt  16 jun 2020 Det innebär att du har rätt till insyn i kommunens verksamhet genom att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. 14 sep 2020 Rätt att läsa allmänna handlingar som finns hos friskolan. Undantag är handlingar med sekretessbelagda uppgifter. Krav på registerhållning  21 okt 2020 Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. De handlingarna har du rätt att läsa.