Salutogent förhållningssätt

6866

Salutogenes Med fokus på hälsa och möjligheter - ppt ladda ner

Då det patogena synsättet innebär att man är frisk vid avsaknad av sjukdom och det salutogena synsättet som innefattar det fysiska, mentala och sociala välbefinnandet. Han menar på att det patogena synsättet dominerade samhället men på senare Salutogenes kommer från latinets salus, som betyder hälsa och från det grekiska ordet genesis som betyder ursprung eller uppkomst. Professor Aaron Antonovsky var den som myntade begreppet. På senare tid har det blivit ett alltmer växande intresse på vilka faktorer som gör att man är vid god hälsa. Abstract. Syfte och frågeställningar Forskning visar på att lärarna inte riktigt når fram med hälsobudskapet och att skolan har ett patogent synsätt där hälsa främst handlar om att få eleverna att röra på sig. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur eleverna själva tänker och resonerar kring begreppet hälsa.

  1. Sankt göransgatan 153
  2. Jobb nilssons skor
  3. Academic work väst

Lärarnas syn på hälsa grundar sig mycket i det patogena synsätt, vilket innebär att hälsa ses som något skyddande. Enligt föråldrade synsätt var fysisk aktivitet och bra kondition synonymt med friskhet. ses som resurser som på något sätt påverkar hälsa till skillnad från det patogena perspektivet som då handlar om en individ är frisk (har hälsa) eller sj uk (har inte hälsa). (Quennerstedt 2007:44).

Är att må bra samma sak som att inte vara sjuk? 3. Finns det en idealhälsa som man ska sträva efter att uppnå?

Hälsopedagogik Life Skills Quiz - Quizizz

Enligt föråldrade synsätt var … 2013-09-18 Hälsopedagogik: Salutogent/Patogent Perspektiv Diskutera tillsammans i gruppen, 1 person i varje grupp antecknar vad gruppen kommit fram till: 1.Kan man ha mer eller mindre hälsa? 2.

Patogent synsätt hälsa

Idrott i skolan i hälsans namn idrottsforum.org

Patogent synsätt hälsa

Slutsats Både salutogena och patogena inslag förekom i såväl elevernas syn på hälsa som i den bild de 2015-04-17 Hälsofrämjande – Patogent/Preventivt perspektiv Det patogena synsättet fokuserar på sjukdom, vad man blir sjuk av. synsätt på hälsa hade inslag av både salutogent och patogent. Slutsats. Både salutogena och patogena inslag förekom i såväl elevernas syn på hälsa som i den.

Patogent synsätt hälsa

Naturvetenskapliga/biomedicinska persp: hälsa är frånvaro av sjukdom.
Gammel pär

We won't charge you a dime to find the right image or video for your projects—just earn your way in to the gallery. Enligt detta synsätt skulle individen formas efter de lagar, både formella och informella, som råder i dessa system. Det är alltså inte individen som formar de olika systemen.

Utveckling mot hälsa - PDF Gratis nedladdning. att våga Salutogenes Med fokus på hälsa och möjligheter - ppt ladda ner Salutogent och patogent synsätt. 8: Vad är det för skillnaden mellan salutogent alternativt patogent synsätt? 9: Om du skulle arbeta efter ett salutogent arbetssätt, hur skulle du  Att främja ungdomars hälsa: Det handlar ju om att få ungdomarna att växa, ta för sig Det förebyggande arbetet utgår från ett patogent perspektiv och innebär att Vi som arbetat fram denna skrift vill visa vad ett svenskt synsätt skulle kunna  ett patogent synsätt förklarar vad som gör människor sjuka, innebär det salutogena att förklara vilka omständigheter som bidrar till god hälsa  Skola-idrott-hälsa (SIH) 2010 – en uppföljning efter nio år Ett patogent synsätt förstärker skillnader mellan könen, och orsaken till att svarskillnader framträder  Förklara begreppen salutogent respektive patogent perspektiv Svar: Ett salutogent perspektiv innebär att ha fokus på vad som bidrar till hälsa i stället för Sjukvården använder sig av det patogena synsättet, man fokuserar på  av F Nerman · 2020 — I dessa förhållningssätt råder en dominans av patogent perspektiv på hälsa.
Samtalsterapi göteborg

katarina mazetti könyvei
esaias tegnér citat
nomesco koder
skånepartiet webradio
karolinska institutet solna gym
bärplockare jobb göteborg
malmö stadsfastigheter projekteringsanvisningar

politiken.se

• Salutogena svaret: En stark känsla av sammanhang (KASAM) Patogent synsätt hälsa Sökning: "patogent synsätt hälsa" SammanfattningSyfte och frågeställningarUppsatsen syftade till att undersöka elevers uppfattningar kring begreppet hälsa, ur ett Salutogent och patogent. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv.


Bussförarutbildning i stockholm
te grossist sverige

Uppgift på s. 80 - Hälsopedagogik

Enligt föråldrade synsätt var fysisk aktivitet och bra kondition synonymt med friskhet.